Drepturile pacientului

1. Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice.
2. Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale.
3. Pacienții au dreptul de a cunoaște identitatea, statutul profesional și calificarea celor care asigură serviciul de sănătate.
4. Dreptul de a fi informați în legătură cu starea sănătății lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul și prognoza afecțiunii.
5. Informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
6. După ce au fost informați asupra tratamentului pacienții au dreptul să-l accepte sau să-l refuze.
7. În cazul pacienților fără discernământ consimțământul este exprimat în scris de aparținătorul sau reprezentantul legal.
8. Pacienții au dreptul de a fi informați asupra facilităților de care dispune spitalul pentru asistență personală, siguranța și confortul său.
9. Dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor
informațiilor legate de afecțiunea sa.
10. Pacienții au dreptul de a fi vizitați cu condiția respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului și de fiecare secție în funcție de specificul său.
11. Dreptul la continuitatea îngrijirilor.
12. Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului.
13. Dreptul la îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile,convingerile şi intimitatea pacientului.