Criterii de internare

Procedura pentru planificarea internărilor pacienților cu afecțiuni cronice

 1. Scop

Evidența și programarea pacienților cu afecțiuni cronice, în vederea internării acestora.

MOTIVAREA ELABORĂRII

            Planificarea internărilor pacienților cu afecțiuni cronice.

 1. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul spitalului pentru activitatea de planificare a internărilor pacienților cu afecțiuni cronice.

 1. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:
 • Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului.
 • Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
 • Ordinul nr. 972/2010, privind aprobarea standardelor de acreditare.
 • Ghidurile de practică aprobate de MS.
 1. RESPONSABILITĂȚI:

Personalul medical aplică procedura.

 1. DESCRIEREA PROCEDURII:
 • Internarea este modalitatea prin care pacientul cu o anumită afecțiune stabilă după consultație la camera de garda, prin urgență sau prin ambulatoriu, este admis în secția cu paturi. Nu fac obiectul acestei proceduri urgențele medico-chirurgicale.
 • Pacientul care nu prezintă urgențe medico-chirurgicale, dar care necesită spitalizare, se poate interna în secțiile/compartimentele din cadrul Spitalului Eurotrat, prin programare.
 • La nivelul fiecărei secții/compartiment din cadrul Spitalului Eurotrat există un registru pentru programare la internare a pacienților cronici.
 • Medicii-șefi/coordonatori de secție/compartiment stabilesc, în funcție de numărul de paturi și de dinamica internărilor/externărilor pacienților care prezintă urgențe medico-chirurgicale, numărul de pacienți care pot fi internați pe zi, prin programare.
 • Se ține cont de faptul că fiecare secție/compartiment are obligația de a asigura un număr de paturi libere între 5-10% din numărul total de paturi din secția respectivă, pentru urgențe.
 • Criteriile de prioritate pentru accesul la serviciile medicale oferite prin internarea programată sunt: starea clinică a pacientului, distanță dintre locuința și spital, existența sau nu a aparținătorilor.
 • Programarea se poate realiza astfel:
 • Telefonic – prin centrală telefonică a spitalului – se stabilește legătura telefonică a pacientului cu medicul de pe secția/compartimentul pentru care există bilet de internare, medicul respectiv programează pacientul cu data, ora, diagnostic prezumptiv, toate acestea se notează în registrul special conceput din secția respectivă. De asemenea, se notează în registru și date de contact, când acest lucru este posibil.
 • Medicul curant programează pacientul după consultația de specialitate din ambulatoriu, notând aceste date în registru.
 • Pacientul este rugat să ia legătura prin telefon cu secția respectivă cu o zi anterior datei stabilite pentru internare, pentru a verifica dacă există pat disponibil. În situațiile în care datorită numărului mare de internări de urgență, nu sunt paturi libere pe secția respectivă, medicul va stabili, de comun acord cu pacientul, o altă dată pentru programare.
 • Medicii curanți din secțiile/compartimentele în care se face internarea, în funcție de locurile disponibile, semnează, parafeaza și datează biletul de internare.
 • Pacientul se prezintă la internare, conform programării, prezentând următoarele documente:
 1.   Biletul de trimitere
 2.   Biletul de internare
 3.   Cardul de sănătate
 4.   Dovada calității de asigurat
 5.   CI/BI, pașaport sau certificat de naștere
 • În cazul în care pacientul nu este asigurat/nu poate face dovada calității de asigurat va completa declarația, prin care se obligă să achite cheltuielile atrase de spitalizarea sa.
 1. ANEXE / ÎNSCRISURI
 • Documente de lucru, conform procedurii;
 • Dosar pacient.