Accesul în unitate și accesul Mass-media

Accesul în unitate se realizează astfel:

  • Personalul propriu:

Accesul salariaților spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces, care respectă circuitele funcționale ale spitalului, pe baza ecusonului de serviciu.

Pentru urgențele medico-chirurgicale ale pacienților, accesul acestora în spital este permanent;

  • Personalul din afară unității venit in interes de serviciu- pe baza buletinului de identitate sau a legitimației de serviciu;
  • Aparținătorii și vizitatorii bolnavilor: Zilnic  între orele 18-20 cu respectarea următoarelor condiții:

Accesul se permite numai persoanelor cu ținută decentă;

Accesul se permite numai prin intrarea și în locurile și spatile special destinate vizitatorilor;

Este interzis accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc: depozite de deșeuri medicale periculoase, echipament radiologie etc.

Pe durata orelor de vizită, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu strictețe a interdicțiilor de acces în zonele precizate cu risc, a regulilor de acces și circulăție în spital, precum și a normelor de conduită civilizată.

În cazul apariției oricăror nereguli , personalul medico-sanitar sesizează de urgență serviciul de pază.

Dacă apare o perioada de carantină în această perioada se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

  • Accesul salariaților unor firme prestatoare de servicii în spital este permis numai în baza unui tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate și/sau legitimație de serviciu.
  • Accesul reprezentanților mass-mediei: accesul reprezentanților mass-mediei se face cu permis de vizitare, numai pe baza legitimației de acreditare în specialitate și a documentului de identitate, precum și cu acordul managerului spitalului, în urmă unei solicitări scrise sau telefonice.

Reprezentanțîi mass-mediei pot filma în spitale numai în spațiile pentru care managerul și-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienților sau filmarea acestora se poate face numai în condițiile legii (obținerea consimțământului informat al pacientului privind filmarea / fotografierea).

Managerul de spital desemnează prin decizie un purtător de cuvânt al instituției, această fiind singură persoană care îi însoțește pe reprezentanțîi mass-mediei, pe durata prezenței acestora în incinta spitalului.

Accesul în secțiile spitalului va fi restricționat și acordat doar cu avizul șefului de secție. Pentru evenimente medicale deosebite (accidente rutiere, accidente de muncă, accidente casnice, calamități etc.), reprezentanțîi mass-media vor avea acces în spital pe la intrare camera de garda și vor fi primiți în holul camerei de garda.

După stabilizarea pacienților și obținerea unui diagnostic de internare, toate informațiile solicitate de presă vor fi comunicate de către purtătorul de cuvânt al spitalului, sau medicul de garda.

Toate informațiile solicitate vor fi date sub rezerva codului deontologic și ținând cont de Legea 46/2003, privind drepturile pacienților —acceptul pacientului sau al aparținătorilor.

  • Reprezentanții presei

Realizarea unui interviu cu echipa managerială a spitalului se va realiza doar în urma unei solicitări scrise și doar cu acordul personal al directorul respectiv.

Managerul spitalului va nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacienților la intimitate.

Pentru aceasta, anterior, reprezentanții mass-media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obținerii acordului de principiu. În vederea desfășurării fluente a acestei activități, directorul general al spitalului a nominalizat un reprezentant al spitalului că purtător de cuvânt al instituției.

Presa are acces neîngrădit în următoarele situații: când însoțește o delegație oficială (Ministru, Secretar de Stat etc.) cu acordul acesteia, fiind însoțiți de manager, de purtătorul de cuvânt, sau de persoanele numite prin decizie de către manager; Persoanele din cadrul delegațiilor ministerelor își vor asumă răspunderea pentru reprezentanții mass-media care îi însoțesc; însoțită de Manager și/sau ceilalți Directori din Comitetul Director.

  • Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sănătății sau din cadrul instituțiilor aflate în subordinea să, medici în schimb de experiență, medici rezidenți, studenți etc., se face pe baza legitimației de serviciu.

Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniție, substanțe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viață, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu și a pacienților ori patrimoniul unității. Fac excepție persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenție, de protecție a demnitarilor români sau străini ori a personalităților sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate.

Accesul autovehiculelor salariaților se face doar pe baza de ecuson, eliberate de administrația spitalului. Pentru obținerea acestui permis se face o solicitare scrisă. În parcarea spitalului au acces și autoturismele care transporta persoane cu handicap.

Autovehiculele serviciului de ambulanță, autovehiculele personale sau alte vehicule care transportă persoane care necesită îngrijiri de urgență ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în spital.

Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse și servicii în unitatea sanitară, cu respectarea următoarelor condiții:

-numai în baza protocoalelor scrise în documentele încheiate cu beneficiarii respectivelor servicii sau produse; la stabilirea programului de acces se vor evita pe cât posibil perioadele aglomerate datorită activităților specifice spitalului;

-în situațiile de urgență, numai cu acordul managerului spitalului sau al locțiitorului delegat de acesta;

-pe baza legitimației de serviciu, a documentului de identitate și a confirmării șefilor de servicii sau ai departamentului solicitant.

Este intezisă circulația auto pe la punctele de acces destinate doar persoanelor. La intrarea și la ieșirea din incinta spitalului au prioritate ambulanțele.

Este strict interzisă blocarea caii de acces către camera de garda. De asemenea, este interzisă blocarea punctelor de acces în pavilioane.

Sunt interzise oprirea și staționarea autovehiculelor pe căile de circulație.

Pentru staționare se vor utiliza parcările semnalizate și amenajate.

Pe căile de acces comune pentru persoane și autovehicule prioritate au brancardierii care transportă pacienți, pacienții, cadrele medicale, celelalte tipuri de angajați ai spitalului, vizitatorii; persoanele care se deplasează pietonal nu vor staționa nejustificat pe căile de circulăție comune și vor fi atente la autovehiculele în mișcare; conducătorii auto vor circula cu maximum de prudență pentru a evita lovirea / accidentarea persoanelor care se deplasează pe jos / pietonal.

La deplasarea în incintă se va circulă cu maximum 5 Km/h. Este obligatorie respectarea limitării vitezei de circulație. Excepție fac ambulanțele.

Autovehiculele vor circula doar pe traseul indicat cu excepția prestatorilor de servicii și numai cu condiția respectării unor reguli speciale ce vor fi consemnate în contractele de prestări servicii. În acest sens se vor respecta indicatoarele de circulație amplasate pe căile de circulăție.

Toate informațiile referitoare la activitatea desfășurată în spital vor fi furnizate mijloacelor mass-media de către purtătorul de cuvânt al spitalului. Excepție fac numai informațiile despre unii bolnavi care pot fi furnizate de către medicul șef de secție sau de o persoană desemnată de acesta și cu acceptul bolnavului.

În situația în care datele solicitate pot fi furnizate de o altă persoană, aceasta poate angaja discuția la caz după prealabilă informare a șefului de secție și a managerului spitalului.

Consultarea unor documente medicale de către reprezentații mass-media este posibilă în prezența medicului curant, după obținerea acordului șefului de secție;

Documentele medicale nu vor putea fi înstrainate decât în condițiile prevăzute de dispozițiile legale.

Filmarea unui caz se va putea face cu acordul scris al persoanei respective.

Circulația reporterilor prin spital se va efectua respectând circuitele funcționale ale spitalului (secției) și numai însotiti de purtătorul de cuvânt al unității sau manager, director medical, șef de secție.

Vizitarea bolnavilor, acolo unde este posibilă, se va face numai conform programului stabilit de către conducerea unitățîi și afișat la poarta spitalului.

Vizitatorii sunt îndrumați la patul bolnavilor de un cadru mediu desemnat de șeful de secție sau de asistenta șefa. În situația mai multor vizitatori, aceștia vor fi introduși pe rând, astfel că numărul lor Ia un bolnav să nu depășească 2 persoane.

Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau în cantitate prea mare. Spitalul își rezervă dreptul de a distruge alimentele aduse bolnavilor dacă acestea sunt alterate sau contraindicate regimului stabilit de către medicul curant.

Este interzisă introducerea de alcool în incinta spitalului.

Vizitatorii vor evita discuțiile neplăcute ce pot afecta pacienții, vor respecta liniștea celorlalți bolnavi internați.

Vizitatorilor le este interzis fumatul în unitate. În caz contrar aceştia vor fi amendați în conformitate cu prevederile art. 10 lit. a din legea nr. 349 / 2002.

Vizitatorii trebuie să respecte orele de vizită și să dea curs indicațiilor medicilor, personalului sanitar sau de pază. Personalul de pază de la punctele de ccontrol-acces răspunde în baza fișei postului dacă intră în incintă persoane neautorizate care pot filma, înregistra sau fura dn patrimoniul unității, pe care le face publice ulterior.