INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA

   În funcţie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externării, care va fi
comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în
dimineaţa zilei externării.
  Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în doua exemplare;
un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie, iar celălalt se înmânează pacientului /
aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie.
  Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele:
-diagnosticul de externare;
-starea pacientului la externare;
-tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;
-indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;
-data următorului control medical.
  Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:
– Bilet de externare;
– Scrisoare medicală;
– Certificat de concediu medical (după caz);
– Adeverinţă medicală (după caz);
– Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
– Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după
caz);
– Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
În cazul externării pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării